IESAISTIES

Jaunietim viņa pašizaugsmes ceļā palīdz īpaši apmācīts un sertificēts DofE vadītājs, jomu treneri, piedzīvojumu ceļojumu uzraugs un novērtētājs.

Katrs jaunietis, kurš nolēmis uzsākt pildīt savu individuālo programmu, vispirms atrod DofE vadītāju – personu, kas ir īpaši apmācīta un gatava atbalstīt jaunieti. DofE vadītājs:

konsultē programmas DofE dalībnieku un viņa vecākus par lietām, kas saistītas ar programmu;

palīdz jaunietim izstrādāt viņa individuālo programmu un aizpildīt pieteikuma anketu;

informē jomas treneri par programmu DofE un tās būtību;

ja ir vēlme un iespējas – organizē dažādus DofE pasākumus;

rāda labu piemēru un iedvesmo;

sadarbojas ar jaunieša vecākiem un programmas DofE koordinatoru Latvijā.

DofE jomas treneris apvieno vairākas lomas, jo parasti šī persona ir gan pasniedzējs, gan mentors, gan uzraugs un novērtētājs. Jomas treneris:

palīdz jaunietim izvirzīt konkrētu jomas mērķi;

iepazīstina ar veicamo aktivitāti un parādā kā tā veicama;

palīdz atrast veidu, kā progresēt;

atbild uz jaunieša jautājumiem un palīdz, ja rodas neskaidrības, šaubas;

seko līdzi tam vai jaunietis ar zināmu regularitāti pilda savu individuālo programmu un virzās uz sava mērķa sasniegšanu;

procesa beigās kopā ar jaunieti izvērtē padarīto un aizpilda Sasniegumu grāmatiņu.

Jomas treneris var būt ne tikai attiecīgā darbības sfērā kvalificēta persona vai eksperts, bet ikviens, kuram ir pietiekošas zināšanas vai nepieciešamā pieredze.

DofE piedzīvojumu ceļojumu uzraugs ir persona, kas atbild par programmas DofE dalībnieku sagatavošanu piedzīvojumu ceļojumam. Ceļojuma uzraugs atbild par jauniešu drošību ceļojuma laikā un vismaz reizi dienā tiekas ar jauniešiem, lai pārrunātu ceļojuma norises gaitu.

Piedzīvojumu ceļojuma novērtētājs ir sertificēta persona, kura nav tieši saistīta ar jauniešu grupu, tādēļ ir spējīga kā neatkarīgā trešā puse saskaņā ar 20 piedzīvojumu ceļojuma nosacījumiem izvērtēt grupas veikumu un sniegt atzinumu par to.