KĀPĒC ATBALSTĪT?

Jaunieši mums ir ļoti nozīmīgi, un uzskatām, ka neformālā izglītība jauniešu attīstībā un izaugsmē sniedz neatsveramu ieguldījumu, nevis to tikai mazliet papildina.

Visi jaunieši daudz iegūst iesaistoties plašā klāstā ārpusskolas nodarbību un aktivitāšu. Programma The Duke of Edinburgh’s International Award definē, kas tieši uzskatāma par kvalitatīvu neformālo izglītību, sniedz praksē pārbaudītu darba metodiku, ar ko Award programmu īstenot jebkurā vidē, kurā pulcējas jaunieši.

Aicinām ikvienu atbalstīt programmu līdzdarbojoties vai ziedojot jauniešu attīstībai!

REKVIZĪTI

Iestāde:

Adrese:

Reģ. Nr:

Konta Nr:

Valsts izglītības satura centrs

Strūgu iela 4, Rīga, LV-1003

90009115938

LV59TREL7155530000004

ZIEDO

Sazinies ar mums par atbalsta iespējām!