PIESARDZĪBAS PASĀKUMI COVID-19 LAIKĀ

Veselības ministrija, Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju ir aktualizējuši ieteikumus izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Ieteikumos atradīsi nosacījumus pirmsskolas izglītības iestādēm, vispārējās un profesionālas izglītības iestādēm, izņemot koledžas un augstskolas:

  • Mājas karantīnas un izolācijas nosacījumu ievērošana un veselības uzraudzība

  • Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums Iestādē

  • Rīcība, ja pedagogam noteikts pienākums ievērot mājas karantīnu

  • Distancēšanās pasākumi

  • Higiēnas nodrošināšana

  • Internātu un dienesta viesnīcu izmantošana

  • Prakšu un darba vidē balstītu mācību norise

  • Papildu ieteikumi speciālas izglītības iestādēm

  • Ieteikumi pirmsskolas izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem


Praktiski ieteikumi Award vadītājiem:

https://intaward.org/announcement/covid-19-virus-outbreak-award/