VISAPTVEROŠA MĀCĪŠANĀS COVID-19 LAIKĀ

Cambridge International un The Duke of Edinburgh’s International Award veicina sadarbību, lai COVID-19 laikā koncentrētos uz novatoriskiem veidiem, kā atbalstīt skolas, vecākus un jauniešus.


COVID-19 pandēmija ir radikāli mainījusi veidu, kādā jaunieši tiek izglītoti visā pasaulē. Saskaņā ar UNESCO datiem, pasaules mērogā izglītības pārtraukšana ir bezprecedenta, jo vairāk nekā 1,5 miljardus izglītojamo ietekmē skolu slēgšana. Savukārt skolas un vecāki meklē digitālus risinājumus, lai atbalstītu jauniešus attālināti.


Cambridge International un The Duke of Edinburgh’s International Award jau 2018. gadā sadarbojās, lai piedāvātu holistisku formālās un neformālās izglītības risinājumu jaunajiem izglītojamajiem. Tā kā pasaule saskaras ar COVID-19 izaicinājumiem, abas organizācijas ir apņēmušās atbalstīt skolotājus, vecākus un mentorus, lai motivētu jauniešus šajā laikā palikt aktīviem, iesaistītiem un pozitīviem, vienlaikus turpinot izglītību arī attālināti.


Holistiskās izglītības nozīme


Piedāvājot Award kā neformālās izglītības un mācību līdzekli līdzās Kembridžas Starptautiskās akadēmiskajām programmām, skolas var sniegt studentiem visaptverošu izglītību. Konkrēti, Award palīdz veicināt dalībnieku izturību un pielāgošanās spējas; īpašībām, kas ir vitāli nepieciešamas pašreizējā klimatā.


Atbalsts, kamēr skolas ir slēgtas


Cambridge International un Award turpinās strādāt kopā, lai palīdzētu skolām uzturēt formālo un neformālo izglītību un palīdzētu izglītojamajiem saglabāt motivāciju, iesaistīšanos un saikni šajos izaicinošajos brīžos.