VECĀKIEM

Programma DofE ir bezmaksas un pieejama ikvienam interesentam – lai Jūsu bērns kļūtu par tās dalībnieku, nav jāmaksā dalības maksa. Izmaksas var rasties saistībā ar jaunieša paša izvēlētajām jomu aktivitātēm, tādēļ, lai palīdzētu savam bērnam viņa pašizaugsmes ceļā, tās būs jāsedz Jums pašiem vai jāpiesaista atbalstītāji.

 

Individuālā programma ir saistāma ar dažādiem riskiem, tādēļ, lai jaunietis varētu gūt vislielāko labumu no līdzdalības programmā DofE, vecāku pienākums ir atbalstīt savu bērnu, uzņemties atbildību un sadarboties ar DofE vadītājiem, jomu uzraugiem, konsultantiem un novērtētājiem.

 

Jaunietim, lai viņš varētu sasniegt paša izvirzītos mērķus, ir nepieciešams ģimenes atbalsts, tādēļ mēs aicinām Jūs:

iedrošināt savu bērnu darīt to, kas viņam patīk, neskatoties uz dažādām grūtībām;

vajadzības gadījumā sniegt padomu;

palīdzēt atrast programmas Award jomu trenerus;

sadarboties ar Award vadītāju un jomu treneriem, piemēram, sniedzot par savu bērnu informāciju, kas varētu ietekmēt viņa aktivitāšu izvēli;

rūpēties par bērna veselību un drošību, piemēram, apdrošinot viņu;

iespēju robežās sniegt finansiālu un materiālu atbalstu, lai Jūsu bērns varētu piedalīties dažādās Award aktivitātēs, piemēram, doties piedzīvojumu ceļojumā, apmeklēt tematiskos Award jauniešiem paredzētos pasākumus, piedalīties nometnē tepat Latvijā vai ārzemēs.